Affliga

Význam: vyrážka, pupenec

Další latinský slovník

Liceor

podávati

Vocor

jmenovat se, nazývat se

Paenitentia

pokání ; lítost, žal ; změna smýšlení, obrat, změna mínění

Fundo

založit, dát čemu základ, opevňovat ; upevňovat, utvrzovat (přen.)

Tango

dojít, dostoupit, dospět, vstoupit, vkročit, vystoupit, dostat se k čemu ; přistát (o lodi) ; dát se do čeho, začít co, zabývat se čím ; zažít, pocítit (pas.) ; dojmout, jímat, pohnout ; zachvátit, jímat, zasáhnout ; vynořit se, vyvstat (zejm. o myšlence)

Utilitas

užitek, prospěch, výhoda, dobro, zdar ; užitečnost, prospěšnost, výhodnost ; upotřebitelnost, vhodnost, schopnost, platnost ; potřebnost