Quidquid

Význam: cokoli, všechno

Další latinský slovník

Honorificus

čestný, uctivý

Suadeo

doporučovat (alci alqd), radit, přimlouvat se za co ; vybízet, pobízet, navrhovat ; přemlouvat, přesvědčovat ; sibi suadere přesvědčit se, nabýt přesvědčení

Teneo cum + abl.

držet s kým

Egredior

vykročit, vytáhnout

Perquiro

vyptávat se, zkoumat

Remitto

poslat zpět