Vanus

Význam: prázdný ; planý, jalový, nicotný

Další latinský slovník

Invitus

nerad, proti vůli

Amititia

přátelství ; přátelé

Deduco

odvést, zavést

Sarcina

zavazadlo, břímě

Ruina

zřícení, spadnutí, pád ; pád, zkáza ; zřícenina, rozvalina, trosky, sutiny

Lavo

umývat, koupat