Vanus

Význam: prázdný ; planý, jalový, nicotný

Další latinský slovník

Ex quo

jakmile, když [zřejmě jen střv. latina]

Conversatio

asketický život, mnišský život

Retrudo

tlačit zpět, zatlačovat

Dispensatio

rozvažování, odvažování ; rozdělování, vyplácení (peněz) ; správa, spravování, finanční správa ; rozdělování ; řízení, správa

E

(viz ex)

Ad verbum

doslova