Flecto

Význam: ohýbat, zahýbat, sklánět, kroutit, křivit ; napínat ; zatáčet, otáčet, obracet, uhýbat, namířit, změnit směr, zamířit, uhnout ; řídit ; ohýbat, obracet jinam, uchylovat, měnit (smýšlení) ; pohnout, umírnit, obměkčit, oblomit, dojmout, přivést k povolnosti

Další latinský slovník

Dimitto

rozesílat

Amodo

odteď, od nynějška, od této chvíle, nyní, v dalším

Iuro

přísahat

Propono

oznámit, vykládat

Immobilis

nehybný, nepohyblivý (i v pozit. smyslu: nepodléhající změně)

Doleo

cítit bolest, něco těžce nést