Brixia

Význam: Brescia

Další latinský slovník

Primo

zpočátku

Germino

pučet, vyrážet

Deduco

odvést, zavést

Vigesco

nabývat živosti, nabývat síly

Polix

(MLLM ani Pražák nic)

Aliquo facinore comperto

zjištěním nějakého přečinu