Brixia

Význam: Brescia

Další latinský slovník

Hordeaceus

ječný, ječmenný

Interest

záleží na tom

Montana

horské krajiny, hornatina, pahorkatina

Sine medio

bezprostředně, bez prostředníka

Legatum

odkaz (v závěti)

Recolo

opět vzdělávat ; obnovit, znovu zřídit ; uvažovat, uvážit, vzpomínat si, obzírat, v duchu přehlížet