Lapis

Význam: kámen

Další latinský slovník

Perquiro

vyptávat se, zkoumat

Iter

cesta

Nescio

nevědět ; neznat ; neumět

Tutus

bezpečný

Assuo

přišívat

Infernus

peklo, podsvětí (srovnání Vulgáty a ČEP: všude "podsvětí", nikde "peklo", ale v Kralických zase na mnoha místech peklo)