Aliter nescit

Význam: (často v inkv. registru Fournier, např. 336, konec odst.)

Další latinský slovník

Alicuius

něčí

Revincio

uvázat, upevnit

Cooperio

přikrýt, zakrýt, pokrýt, zahalit, zcela pokrýt, zasypat (c. lapidibus ukamenovat) ; zakrýt, skrýt, ukrýt (DZ ex TDH 312:28, zcela jasně ; možná neklas.) ; pokrývat, pobíjet šindelem, pokrýt střechou ; uzavřít

Sapor

chuť (vlastnost předmětu, nikoli jeden ze smyslů) ; pachuť ; pamlsek ; vkus

Furor

zběsilost, zuřivost, šílenství, zaslepení, delirium

Faveo

přát, být nakloněn