Aliter nescit

Význam: (často v inkv. registru Fournier, např. 336, konec odst.)

Další latinský slovník

Alteruter

jeden (ze dvou či z obou) ; jeden nebo druhý

Dediticius

podrobený, poddaný, kdo se vzdal

Quivis

jakýkoli, kdokoli

In casu necessitati

v případě nutnosti, v případě nouze

Non mediocriter

nikoliv nepatrně, značně, velice

Incassum

naprázdno, marně, nadarmo, bez úspěchu