Aliter nescit

Význam: (často v inkv. registru Fournier, např. 336, konec odst.)

Další latinský slovník

Confutuo

souložit s kým, zlíhati koho

Affirmo

zesilovat, posilovat, upevňovat, utvrzovat ; potvrzovat, stvrzovat ; tvrdit (jako pravdu), jistit, ujišťovat

Nudus

nahý, obnažený

Consuetudo

zvyk, zvyklost, způsob života

Rector pagi

vévoda

Penitentiam iniungere

uložit pokání