Ordinatio

Význam: 1. řazení, seřazování, uspořádání ; 2. pořadí, řada ; 3. ustanovení (např. do funkce) ; 4. svěcení (kněžské, biskupské), vysvěcení (na kněze, biskupa) ; volba (patriarchy, opata ; výslovně MLLM "election... of a patriarch") ; pomazání (na krále)

Další latinský slovník

Perfectus

udělaný, zhotovený

Afficto

potlouci, vrážet

Protinus

přímo, hned, vpřed, kupředu, nepřetržitě

Desero

opustit, zanechat

Novissimo

nakonec (MLLM ; přiklad neuveden a angl. i fr. ekvivalent znamená jak "nakonec", tak "konečně", tj. nevím)

Exeo

vyjít, odejít ; uniknout ; vypršet ; uplynout