Matrimonium

Význam: manželství

Další latinský slovník

Usus

zkušenost

Tantummodo

jen, jenom, pouze, toliko

Adimpleo

naplňovat, doplňovat, vyplňovat ; ukájet (o choutkách ; DZ)

Conventiculum

schůzka, shromážděníčko, spolek ; shromaždiště ; pokoutní schůzka, tajné shromáždění, spiknutí, kacířské shromáždění ; nedovolená milostná schůzka ; (zřejmě i meton. o těch, kdo se sešli, ač nikde nenal. ; DZ)

Subruo

podrýt, podbourat

Sententia

mínění, názor, myšlenka, úsudek ; úmysl, vůle, přání ; hlas, mínění, nález, úsudek (v poradě) ; rada, návrh ; myšlenka, smysl, obsah, význam ; výrok, rčení, věta, myšlenka ; rozsudek, rozhodnutí