Appellans

Význam: kdo se odvolal

Další latinský slovník

Molimentum

námaha

Innocentia

bezúhonnost, nevinnost

Res divinae

bohoslužby

Attingo

dotýkat se, sahat

Demum

konečně