Appellans

Význam: kdo se odvolal

Další latinský slovník

Reprehensio

výtka, pokárání

Insector

stíhat, pronásledovat, útočit na co

Pollex

palec

Frumentor

opatřovat obilí, zásobovat obilím

Honorifico

ctít, uctívat

Quis(c)quam

někdo, něco