Capax

Význam: prostorný, objemný, velký ; obsahující, obsáhlý ; schopný čeho, chápavý

Další latinský slovník

In colloquim venire

přijít k rozmluvě

Sponte

dobrovolně, úmyslně, sám od sebe, z vlastního popudu ; po vůli ; o své újmě, sám o sobě

Eripio

osvobodit se

Felicitas

úspěch

Dobletus

halena, kabátec (MLLM blouse - doublet, tvar gen. a rod neuvedeny ; LL sub doublet: mužský krátký přiléhavý kabátec z 15.-17. stol. ;