Fossa

Význam: příkop

Další latinský slovník

Reprehendo

kárat, vyčítat

Everto

vyvracet, vyvrátit ; rozvířit, zčeřit ; převrhnout, překotit, skácet, povalit ; rozvrátit, podkopat, zničit ; k pádu přivést, přivést na mizinu

Infamatus

obviněný, očerněný, zhanobený, pomluvený

Delibero

uvažovat, rozvažovat

Effudi

(viz effundo)

Freda et tributa

poplatky a dávky