Adiaceo

Význam: ležet u, ležet vedle

Další latinský slovník

Deni

po desíti

Tantopere

tak horlivě, tak velice, s takovým úsilím

Traditorie

zrádně, proradně

Bona cum venia

s laskavým dovolením

Fas = fatum

osud, řízení