Fortuna secunda

Význam: štěstí

Další latinský slovník

Persevero

vytrvat, neustat, dále dělat

Latitudo

širokost, rozlehlost

Suspicor

podezřívat

Indusium

košilka (ženská) ; košilka (zbytek plodové blány, s nímž se rodí čarodějové, benandanti apod.)

Inter se concedere

dospět ke shodě, dospět ke kompromisu (asi ; Pražák I:269 nejasně)

Triuisinus

treviský