Ante tempora

Význam: před časem, svého času

Další latinský slovník

Dirigo

zřídit

Meto

měřit, vyměřovat (častěji však depon.)

Anima

duše

Statio

stráž

Effigies

obraz, figura, forma, vzhled, podobizna, zpodobení

Massa

(form. mansus)