Ante tempora

Význam: před časem, svého času

Další latinský slovník

Licet

ač, ačkoli, byť (s adj. i celou větou)

Obfero

naskytnout se, objevit se, dát se na pospas

Nec

a ne, ani

Dicens

s tím, že...

Miser

(v MLLM je fr. a angl. ekvivalent, kt. znamená zároveň "nebohý" i "ničemný", takže odtud, stejně jako z uváděných citací, nelze určit, zda má slovo i význam "ničemný")

Fulgur

blesk ; (pl.) bouřka, blýskavice ; záře