Cimiterium

Význam: (form. coemeterium)

Další latinský slovník

Quamplures

(Pražák nic, MLLM nic)

Novissimo

nakonec (MLLM ; přiklad neuveden a angl. i fr. ekvivalent znamená jak "nakonec", tak "konečně", tj. nevím)

Venia

milost

Parvus

malý, maličký, drobný, skrovný, nepatrný ; málo ; krátký (o čase, zejm. pak věku) ; slabý, slabounký, tichý ; neschopný, nedostatečný ; nízký, prostý (o postavení) ; malicherný, bezvýznamný, všední, obyčejný, nezávažný ; chatrný

Romania

Byzanc

Impeditus

nepřístupný, neschůdný