Impedimentum

Význam: překážka

Další latinský slovník

Servia

Srbsko

Intellego

(význam "posoudit" Pražák ani Šenková neudává, ani náznakem)

In ordinem

popořádku, po řadě

Aliquo facinore comperto

zjištěním nějakého přečinu

Subjicio

házet pod

Naturaliter

(MLLM přímo nic, viz "naturalis")