Impedimentum

Význam: překážka

Další latinský slovník

Infirmus

slabý, chabý

Talus

kotník ; hrací kostka

Utilitates praebere (alci)

prokázat platné služby komu

Decerto

potýkat se, bít se

Iuventus

mládež

Pars

díl, část, oddíl, kus, složka, součást ; podíl, účast, účastenství ; účastník (m.) ; úkol, úřad, povinnost ; strana ; stránka (věci) ; směr ;