Casu

Význam: náhodou

Další latinský slovník

Carego

(LMALB ani Pražák nic)

Complector

oplétat se, ovíjet se ; obmykat, objímat, brát do náruče, přivinout k sobě ; objímat, zaujímat, svírat, obklopovat ; pojmout, zahrnout, obsáhnout, zavírat do sebe

Imprimis

především

Forsitan

možná

Recupero

opět nabýt, znovu nabýt, získat zpět, dostat zpět

Latrocinium

loupež, zákeřnictví