Casu

Význam: náhodou

Další latinský slovník

Ecclesia malignantium

církev zlovolníků

Comes

druh, průvodce

Pertraho

přivléci, dovléci, dotáhnout ; zatáhnout kam, vlákat, přilákat

Promiscuus

společný, smíšený, nerozdílný

Latitudo

širokost, rozlehlost

Praeco

hlasatel, vyvolavatel