Credo

Význam: věřit, důvěřovat komu, spoléhat na koho ; věřit, víru přikládat čemu, mít za pravdu ; věřit, myslet, mínit, domnívat se, pokládat, uznávat (co za co)

Další latinský slovník

Iudaismus

židovství, judaismus

Pueri non baptizati

nekřtěňátka

Transmitto

překládat, přendávat, přesazovat ; přepravovat, převážet, přenášet, převádět, přeplavovat ; odevzdávat, dávat, předávat, podávat, přenechávat, svěřovat ; pouštět, vpouštět ; přejít, nevšimnout si, minout ; projít, přestát ; prožít, strávit

Francus

(Pražák nic, ani Franci nic)

Improviso

nenadále

Chelmensis

humský (související s Humem, dnešní Hercegovinou)