Defagito

Význam: unavit, vysílit, utrmácet

Další latinský slovník

Intus

uvnitř, zevnitř

Utilitas

užitek, prospěch, výhoda, dobro, zdar ; užitečnost, prospěšnost, výhodnost ; upotřebitelnost, vhodnost, schopnost, platnost ; potřebnost

Forma

vlastnost, povaha, duch ; představa, pojem, ideál ; tělo [DZ ; např. DHC 310:26 či Int. Ioh.]

In re

doopravdy, skutečně, ve skutečnosti

Fidem facere

dojít víry, uvěřit někomu (pas.)

Unde

odkud