Infans diei unius

Význam: jednodenní dítě

Další latinský slovník

Panormus

Palermo

Retrorsum

nazpět, zpět ; obráceně (přen.)

Inter se concedere

dospět ke shodě, dospět ke kompromisu (asi ; Pražák I:269 nejasně)

Subsidium

pomoc, posila

Consido

usadit se, usídlit se, posazovat, ustávat

Ius dicere

konat soudy