Incursio

Význam: útok, vpád

Další latinský slovník

Cautio

obezřetnost ; záruka, ujištění

Lectum

lůžko

Fractio panis

lámání chleba

Ago

jednat ; dělat, konat, vykonávat, činit, provádět, provozovat, pracovat, pořizovat ; vést ; pohybovat se, spěchat, hnát se ; razit si (cestu) ; vyhánět, růst (o rostlinách) ; hnát, honit, popohánět, štvát, pronásledovat, odhánět ; plenit

Armatus

ozbrojený

Humensus

humský (související s Humem, dnešní Hercegovinou)