Persolvo

Význam: odpykat

Další latinský slovník

Invito

pozívat, vyzívat, zvát, vybízet

Linter

člun, loďka

Item

(adv.) též, rovněž, také, podobně, dále

Penuria

(MLLM nic)

Intellectus

rozvažování

Caedes

vražda