Permitto

Význam: poručit, přenechat, dovolit

Další latinský slovník

Devrev-

viz decresco ; decerno

Contractus

ochrnutý

Dispono

klást na různá místa, tu a tam klást, rozestavovat (zejm. voj.), rozkládat ; pořádat, uvádět v pořádek, rovnat, urovnávat, upravovat ; určovat, ustanovovat, nařizovat ; připravit, přichystat

Pabulum

pastva, píce

Tripe(a)rtitus

rozdělený ve tři části

Professus

zasvěcený