Vicem alicuius

Význam: jako kdo, po způsobu koho

Další latinský slovník

Ad libitum

podle libosti

Timens Deum

bohabojný

Se habere ad alqm

chovat se ke komu jak

Septies

sedmkrát

Ovile

ovčín, ovčí n. kozí chlév

Actum

zápis, listina (v sg. zřídka)