Arcanum

Význam: tajemství, tajnost

Další latinský slovník

Curo

pečovat, starat se o co, dbát, hledět, všímat si čeho, stát o co ; obstarávat, opatřovat, ošetřovat ; přát si ; spravovat, řídit ; léčit, hojit ; opatřit (o penězích), zaplatit

Teneo

držet se čeho (i přen., např. TDH 311:6n.)

Deiaceo

shodit

Multo die

když již den pokročil

Dominor

vládnout, panovat, ovládat, být pánem, být vládcem

Egredior

vykročit, vytáhnout