Arcanum

Význam: tajemství, tajnost

Další latinský slovník

Bonus

dobrý ; zdatný ; pravý (o penězích) ; vhodný, příhodný, prospěšný, užitečný ; výborný, zručný, obratný, znalý ; udatný, statečný, zmužilý ; urozený ; jemný, krásný, pěkný ; hojný, značný, převážný, valný ; dobrý, zdárný, příznivý, šťastný

Perspicio

prohlédnout, pochopit, poznat

Illusor

ten, kdo si s něčím hraje? násilník?

Pernities

zhouba, zkáza, záhuba

Cadere in morbum

onemocnět

Corona

věnec ; věnec zdi ; kruh posluchačů ; kruh vojska svírajícího město ; koruna ; tonzura ; souhvězdí Koruna ; růženec (zřejmě ; nalezeno sousloví dicare coronam v souvislosti s uložením pokání)