Gratulor

Význam: blahopřát, přát si štěstí

Další latinský slovník

Communia pacis

mírové shromáždění

Praecipuus

zvláštní, obzvláštní, výhradní, vynikající, přední, hlavní, výtečný, znamenitý, nejlepší, největší, nejvyšší

Assero

přiřazovat, připojovat ; prohlašovat, tvrdit ; přivlastňovat, osobovat si co

Gallia ulterior

zaalpská Galie

Lautum

loutna

Fugae se mandare

dát se na útěk