Arma ponere

Význam: složit zbraň

Další latinský slovník

Equester

jezdecký

Permulceo

upokojit, ukonejšit, utišit

Agennensis

agenský (související s městem Agen)

Incolumis

bez úhony, bez ztrát, neporušený, nedotčený

Propositum

předsevzetí, úmysl ; látka, téma, děj (dramatu), hlavní věc ; návěst (úsudku), premisa

Brutus

hloupý, těžkopádný, nerozumný, nejapný, blbý ; těžký, nehybný