Arma ponere

Význam: složit zbraň

Další latinský slovník

Talis ... ut

takový ..., že

Vulgus

lid

Quin

proč ne? (ve větách hlavních) ; ba, ba docela, ba spíše (stupňující) ; jinak než (nemohu jinak než udělat co) ; aby ne (v záporných větých účinkových, např. nikdo z přítomných nebyl tak bezohledný, aby nepocítil hluboké dojetí)

Ordinamentum

(Pražák ani Šenková nic)

Idest

to jest

Religiosus

řeholník, mnich