Arma ponere

Význam: složit zbraň

Další latinský slovník

Iesu

Ježíši (vok.)

Baptismus

křest

Stola

dlouhé šaty, štóla

Brachium seculare n.

světská paže (světská moc)

Hordaceus

ječný, ječmenný

Pertinacia

neústupnost, tvrdošínost