Voveo

Význam: slibovat, zaslibovat

Další latinský slovník

Persolvo

odpykat

Mensa

stůl ; oltář ; pokladna ; jídlo, hostina

En

(střv.) (jihofr.) (člen užívaný někdy před mužskými jmény)

Unus solus

jeden jediný

Postulatum

požadavek

Tantopere

tak horlivě, tak velice, s takovým úsilím