Caedes

Význam: vražda

Další latinský slovník

In fugam conicere

dát se na útěk

Existimatio

hodnocení, mínění, úsudek, víra, vážnost, dobrá pověst

Solummodo

jen, pouze, jenom, toliko

Assisto

přistupovat, pomáhat ; být přítomen

Nanciscor

dostat, nalézt

Affero

připojit se, přinést si do