Caedes

Význam: vražda

Další latinský slovník

Ballistator

střelec, střelec z kuše ; zbrojnoš

Tolosanus

toulouský

Series

řetěz, řada ; kolo (tanec) ; spojitost

Caulae

ohrada (pro dobytek), stáj, ovčinec

Dogmaticus

dogmatický, věroučný

Procedo

putovat (např. z těla do těla ; takto DHC 311:4)