Immanis

Význam: obrovský, ohromný

Další latinský slovník

Bipedalis

dvoustopý

Assero

přiřazovat, připojovat ; prohlašovat, tvrdit ; přivlastňovat, osobovat si co

Ambactus

služebník

Tandem

konečně

Propinqui

příbuzní

Euangelium

evangelium ; evangelium, radostná zvěst, dobrá zvěst ; evangelium (Kristovo učení, křesťanství) ; kázání ; evangeliář (LMALB uvádí! pozn.: jiné je evangelistář) ; (kterákoli kniha Nového zákona) ; čtení z evangelia, perikopa z evangelia