Procedo

Význam: putovat (např. z těla do těla ; takto DHC 311:4)

Další latinský slovník

Amplifico

zvětšovat, rozšiřovat

Machinatio

strojové zařízení, stroj, přístroj

Ab Insulis

z Lille

Signo

(alqm suo honore) prokazovat (náležitou úctu komu)

Memoria

paměť

Parapsid?

mísa [Pražák nic, Šenková nic, el. sl. nic. Jde o nádobu na jídlo, mísu, užito Vg. Mt 23,25 ; 26,23 (kdo z vás se mnou namáčí ruku...).]