Video

Význam: vidět, znát, vědět

Další latinský slovník

Consequor

následovat, pronásledovat, stíhat

Admodum

nadmíru

Tenax

držící se čeho (neklas. alcis rei) ; pevný, silný ; zachycující nohy (neschůdný) ; tuhý, hustý, lepkavý, přilnavý, vazký ; pevný, stálý, houževnatý, vytrvalý ; neústupný, tvrdošíjný, urputný, zarputilý ; vzpurný ; šetrný, skoupý, lakomý ; trvalý

Aliquo facinore comperto

zjištěním nějakého přečinu

Cibus vetitus m.

zakázaný pokrm (tj. zakázané ovoce ; Moneta 62a)

Impietas

bezbožnost ; bezpráví, zvůle, svévole (v Bibli i častěji než "bezbožnost" ; v NZ dle srovnání Vulgáty a ČEP hlavně "bezbožnost", v SZ "svévole")