Sceleratus

Význam: zločinem poskvrněný

Další latinský slovník

In veritate

vpravdě, ve skutečnosti

Macedonia

Makedonie, země na sever od Řecka, většinou vnímána jako oblast od Olympu až k řece Strymonu

Inter se concedere

dospět ke shodě, dospět ke kompromisu (asi ; Pražák I:269 nejasně)

Stare in suis distinctionibus

trvat na svém, stát na svém

Nam

opravdu, zajisté, ano ; neboť, vždyť (ve větách oznam. i táz) ; totiž (vysvětlovací) ; -pak (kdopak apod.)

Rudis

syrový, surový, nezpracovaný ; hrubý, drsný, neumělý ; nezkušený, nevzdělaný, neznalý