Bononia

Význam: Bologna (město v Itálii) ; (jméno dalších obcí)

Další latinský slovník

Crudus

syrový, nezralý, nestrávený ; surový, nezpracovaný ; krvavý, surový ; nebílený, nebělený (o vlákně či tkanině) ; nepromyšlený

Iustum funus

řádný pohřeb

Adorior

napadnout, přepadnout

Quantum plurimum potuero

co možná nejvíce

Perpaucus

velmi skrovný počtem, velmi málo, velmi málo

Auctor

původce, autor