Bononia

Význam: Bologna (město v Itálii) ; (jméno dalších obcí)

Další latinský slovník

Dummodo

jen když, jen jestli, jen jestliže, jen ať (s konj.)

Apud

u, při (u místních jmen, jmen národů) ; u, při (u osobních jmen) ; u (koho), v příbytku / bytě / domě koho ; u (koho), ve spisech, v díle (koho) ; před, v přítomnosti ; u, za (časově) ; podle soudu (koho)

Burdo

hůl

Distribuo

přidělit

Intellectus

rozvažování

Proelior

bojovat, zápasit