Behemat

Význam: Behemót

Další latinský slovník

Vero

(často výplňkové slovo, která lze přeložit "pak" či zcela vynechat ; viz např. RS 58:19)

Dalmatia Transmontana f.

Záhorská Dalmácie (srbská)

Armatus

ozbrojený

Prandium

oběd (ve střv. latině běžně ; jídlo uprostřed dne, tj. oběd, kdežto večer je "cena")

Tormentum

mučidlo

Parentela

příbuzenstvo ; příbuzenství