Behemat

Význam: Behemót

Další latinský slovník

Subterfugio

uniknout

Felicitas

úspěch

Lagena

láhev, lahvice (hliněná či skleněná), džbán ; (dutá míra)

Antiquitas

starobylost, dávnověkost, starobylý obyčej ; starožitnost, dějiny starého věku, starověk ; lidé starého věku, staří, předkové ; starobylý dobrý mrav, stará dobrá poctivost

Constitutio

stav, povaha, ústava, dispozice, soustava, zřízení, ustanovení, konstituce

Victina

obětní zvíře, oběť