Tumulus

Význam: pahorek, kopec

Další latinský slovník

Fractus

zlomený, zesláblý

Voluntarius

dobrovolný

Procul

daleko, v dáli, opodál, stranou ; zdaleka, zdáli, z povzdálí ; (přen.) náramně, zdaleka ; (ve význ. adj.) vzdálen, dalek čeho

Cruciatus

muka, trápení

Fastigate

šikmo

Dare veniam

dát milost, udělit milost ; být po vůli, vyhovět, popřát sluchu