Placeo

Význam: líbit se, zalíbit se, být oblíbený, být po chuti, vyhovovat

Další latinský slovník

Verona

Verona

Multo die

když již den pokročil

Comater

kmotra (pro křestního kmotry i jako běžné oslovení)

Repudio

odpírat

Semel

jednou

Significo

dávat najevo, ukazovat, naznačovat