Impono

Význam: vložiti, naložiti

Další latinský slovník

Adhibeo

přidržovat, přikládat, přidávat ; objímat ; přibírat, brát si, přizvat, zvát, volat ; přibírat na poradu, tázat se na radu ; užívat (s nějakým účelem)

Gratia

(v souvislosti s inkvizicí) (viz Fournier I, 268, pozn. 105)

Burellus

(druh laciné tkaniny ze směsi vlny a lnu) (MLLM tento tvar, výklad se celkem shoduje s výkladem burellum v LMALB, jen se tu uvádí "z hrubé vlny", o lnu tu není zmínka)

Praeterquam

kromě, mimo, vyjma, s výjimkou

Velox

pohyblivý, rychlý, hbitý

Incontinentus

[nic, nenal., zřejmě neexistuje ; viz incontinens]