Etsi

Význam: ačkoliv

Další latinský slovník

Eo

tam

Remotio

vyloučení, odstranění, vzdálení

Praeterea

dále, kromě toho, navíc, nadto, mimoto ; ostatně

Sibi

(střv. též) jemu, jí (dativ osobního zájmena pro 3. osobu, předmět nemusí být totožný s podmětem) (Quitt - Kucharský, Latinská mluvnice, 43) ; jim (DZ ex TDH)

Mina

mina (váhová a cenová jednotka)

Cementarius

zedník