Mere

Význam: (MLLM ani Pražák nic)

Další latinský slovník

Adverto

obracet

Foramen

díra, otvor, dírka

Verisimilis

pravděpodobný

Deduco

odvést, zavést

Tolosanus

toulouský

Consanguinitas

příbuzenství