Opera

Význam: práce, činnost, námaha, přičinění ; služba, pomoc ; možnost práce, čas ; pracovník, dělník, nádeník

Další latinský slovník

Discretio

rozlučování ; rozeznávání, zkoušení ; opatrnost, obezřetnost, moudrost ; rozdíl

Interpretor

vykládat, vysvětlovat

Excludo

zdržovat, bránit

Commonefacio

připomínat, důtklivě upomínat

Privatim

soukromě, v soukromí