Opera

Význam: práce, činnost, námaha, přičinění ; služba, pomoc ; možnost práce, čas ; pracovník, dělník, nádeník

Další latinský slovník

Subeo

podstoupit

Albania

Skotsko

Disputo

bádat, zkoumat

Dispositio testamentalis f.

závěť, poslední vůle

Idest

to jest

Condam

(neklas. pro quondam)