Venia

Význam: milost

Další latinský slovník

Usque

Circumcludo

obkládat, obložit

Custodes silvae

lesníci

Congredior

setkat se, sejít se

Timidus

bojácný

Oportet

má se, sluší se