Ambages

Význam: okliky ; okolky,okolkování ; záhady, dvojsmysly, nejasnosti, narážky

Další latinský slovník

Infundo

vlévat, vlít, nalévat, nalít, naplnit ; vpustit co kam, rozšířit, rozlít (i např. o světle) ; rozestřít, pokropit ; nasypat ; rozházet ; zasypat (šípy apod.) ; splývat (o vlasech)

Circuitus

oběh, obvod, objem

Similitudo

podobenství

Navigium

loď, plavidlo

Ire contendere

zamířit

Maravi

Moravané