Renuo

Význam: odepřít, odmítnout, kývnout na znamení odporu

Další latinský slovník

Multus

mnohý, četný ; velký, veliký, značný ; důkladný, obšírný, rozvláčný

Colonia

osada, osadníci

Profluo

vytékat, prýštit, téci, řinouti se

Aemulatio

soutěžení, závodění, horlivost, usilování ; řevnění, řevnivost, žárlivost ; závist

Circinus

kružidlo, kružítko

Primo vere

počátkem jara