Sine velamine

Význam: bez obalu, otevřeně

Další latinský slovník

Antiquus

někdejší, dřívější, bývalý, starý, dávný (který již není) ; odvěký, starý, starobylý, starodávný, starožitný ; ctihodný (stářím) ; dobrý, starořímský ; poctivý ; přednější, důležitější, pilnější ; cennější

Ignoranter

nevědomě, neznale, bez znalosti věci

Prospectus

obsah (soupis kapitol nějakého literárního díla)

Inaccessibilis

nepřístupný

Bibo

pít

Appeto

dychtit, toužit