Sine velamine

Význam: bez obalu, otevřeně

Další latinský slovník

Infestus

připravený k boji

Infero

ukládat (trest)

Ea

tudy

Expensa

vynaložené peníze, náklad, náklady, vydání, výlohy ; strava

Aevum

svět, tento svět, tento život, tento věk ; věčnost

Valeo

mít převahu, zavládat