Iacto

Význam: něco přetřásat, projednávat

Další latinský slovník

Praescriptum

předpis

Curae seculares

světské starosti

Ad instar

(Pražák pod instar přímo neuvádí)

Pagina

strana, stránka ; listina ; sloupec (písma) ; text, kniha, dílo, spis ; báseň ; "~ divina" Písmo svaté ; řada révových keřů ; pozemek ; oblast, region ; tržiště (Pražák, MLLM) ; průvod, slavnost (Rubin, CC, 280)

Invitis

proti vůli