Ex communi consensu

Význam: podle všeobecného snesení

Další latinský slovník

Morans

prodlévající, zůstávající ; přinejmenším ve střv. latině i bydlící, sídlící, dlící, žijící

Pario

získat, nabýt

Dispergo

roztrousit, rozptýlit

Quo consueverat intervallo

v obvyklých intervalech, v obvyklé vzdálenosti

Coram

osobně

Vitis

réva, vinná réva ; révové listí ; víno ; révovka, révová hůl (odznak centurionů)