Accuso

Význam: obvinit, vinit, vytýkat, žalovat

Další latinský slovník

Aquatio

opatřování vody, doprava vody

Pervenio

přijít

Exiguitas

malý rozměr, skromnost

Contraho

sbírat, shromažďovat, sehnat, stáhnout

Frigidus

studený, chladný

Novissimus

(MLLM jen novissimo)