Accuso

Význam: obvinit, vinit, vytýkat, žalovat

Další latinský slovník

Cognatio

kmen

Quorundam

[viz quidam]

Vigilia

noční stráž

Quero

stěžovat si, naříkat

Foramen

díra, otvor, dírka

Reddo

dát, ustanovit ; odpykat ; konat spravedlnost, rozsuzovat, zasedat na soudě, zavést (iudicium vyšetřování) ; vzdávat, prokazovat ; vydávat (počet), udávat (důvod) ; splnit ; učinit koho čím