Prandium

Význam: oběd (ve střv. latině běžně ; jídlo uprostřed dne, tj. oběd, kdežto večer je "cena")

Další latinský slovník

Usual?

obročí (LMALB tvar usualis ; asi to je adj. od usus)

Exagito

pronásledovat, lovit, štvát, znepokojovat, týrat, trápit

Extra ordinem

mimořádně

Katerina

(antroponym.) Kateřina (Castanet 159)

Ex tunc

od té doby

Existimo

domnívat se, myslit